MVO

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, voor gezonde samenleving met gelukkige mensen’

De aarde raakt uitgeput. Grondstoffen raken op, dieren sterven uit en klimaatverandering is een feit. Om onze aarde op een goede manier door te geven moet iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. De Van Buuren Groep doet ook haar best om een steentje bij te dragen en daarom ondernemen wij waar mogelijk duurzaam.

De definitie van duurzaamheid binnen de Van Buuren Groep berust op drie pijlers: medewerkers, aarde en winst.

Medewerkers
Hierbij gaat het om het welzijn van onze medewerkers. Wij stellen alles in het werk om bedrijfsongevallen uit te sluiten. Wij bieden opleidingsmogelijkheden en carrièrekansen. Medezeggenschap, gedragscodes en discriminatie staan hoog op onze agenda. Binnen onze organisatie is het heel normaal dat medewerkers hun hele werkzame leven aan ons bedrijf verbonden zijn. Dat zegt veel over onze medewerkers maar ook over onze organisatie.

Aarde
Hierbij gaat het over onze verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu. Hoe gaan we om met CO2 uitstoot, inkopen van duurzame producten en spaarzaamheid met watergebruik en energie. Bij de selectie van onze leveranciers letten we nauwkeurig op hun bijdrage aan een duurzame wereld. Zij moeten een duurzame en leefbare wereld net zo belangrijk vinden als wij.

Vervoer
Aan het wegvervoer stellen we hoge eisen, ons eigen wagenpark bestaat uit auto’s die aan alle milieueisen voldoen. De routes die onze vrachtwagens afleggen zijn doordacht om geen onnodige kilometers af te leggen en ook de transporteurs die wij inhuren moeten aan strenge milieueisen voldoen. Voor de bezorging van kleine bestellingen maken we waar mogelijk gebruik van kleine energiezuinige bestelbussen. Ook onze vrachtwagens voldoen aan de modernste euro emissie eisen.

Nieuwbouw
Ook bij de bouw van ons nieuwe gebouw in Soesterberg zijn allerlei maatregelen getroffen, om voor een belangrijk deel zelfvoorzienend te zijn in de energiebehoefte en om de natuur te helpen. Het gebouw is luchtzuiverend, sterk isolerend en voorzien van een zogenaamde groene gevel welke dient als voeding voor insecten en vogels.

Afval
Wij doen het al jarenlang en vinden het eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld: afvalscheiding. Alle soorten worden keurig in hoofdcategorieën verzameld en afgevoerd. Papier, folie, metalen, poetsdoeken, hout en natuurlijk PVC. Vanzelfsprekend hergebruiken we verpakkingen.

Verlichting
Vanaf 2013 zijn binnen onze organisatie alle gloeilampen verbannen en vervangen door energiezuinige LED verlichting. Onze gebouwen zijn zorgvuldig geïsoleerd. Daarmee wordt verlies van energie voorkomen. Natuurlijk maken wij gebruik van groene stroom. Wij maken namelijk gebruik van onze eigen zonnepanelen. 850 zonnepanelen zorgen er in Rijssen voor dat we bijna onafhankelijk zijn van het normale stroom netwerk.

Winst
Een bedrijf dat geen geld verdient en geen winst maakt kan niet blijven bestaan. Maar het draait niet alleen om financiële prestaties. Het gaat namelijk over veel meer. Want zaken als werkgelegenheid, investeren in goede doelen, sponsoring komen hierbij ook in belangrijke mate aan de orde. Wij promoten de verkoop van zonnepanelen, ventilatietechnieken om EPN/EPC waarden te verbeteren en de verkoop van materialen voor luchtdicht bouwen om energieverspilling tegen te gaan. Ook verzorgen wij zowel intern als voor onze klanten regelmatig trainingen qua gezondheid, dit op het gebied van veilig- en/of stofvrijwerken.