E-mail disclaimer

De opgenomen informatie in e-mailberichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

E-mailberichten worden gescanned op virussen en inhoud door MXSecure in combinatie met Trend Micro.


The information contained in email messages is confidential and intended to be exclusively for the addressee. Should you receive a message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return email.

E-mail messages are scanned for viruses and content from MXSecure in conjunction with Trend Micro.