Geschiedenis

geschiedenis_boekDe Wed. H.J. van Buuren (hierna te noemen Van Buuren) is in het centrum van het dorp Wierden opgericht in 1920 door Jannes Veneman. Jannes was de zoon van een kruideniersechtpaar, waarvan de vader vrij jong overleed. Zijn moeder, de weduwe Veneman, hertrouwde met de ‘verstandige’ dorpsgenoot Van Buuren, die al snel zijn stiefzoon aanspoorde om de handel in te gaan.

Vanuit de woonkamer werd door Jannes, naast de kruidenierszaak van zijn moeder, een ijzerhandel gestart. Door de jaren heen bouwde Jannes de zaken al snel uit onder de naam Wed. H.J. van Buuren, dit uit respect voor zijn stiefvader, nadat zijn moeder was overleden. Al in 1928 werd een magazijn met twee verdiepingen neergezet en de zaken gestaag uitgebouwd. In 1940 werden de resterende kruideniersactiviteiten verkocht en werd het pand bij de ijzerhandel getrokken. Vanuit de naoorlogse ‘wederopbouw’ werd in 1950 een volgende loods achter het bestaande pand gebouwd.

Veneman had twee dochters, die zich zeer bij het bedrijf betrokken voelden, maar daarin niet werkzaam wilden zijn. Mede daardoor trok Veneman in de vijftiger jaren de beide schoonzoons, de heren Hagedoorn en Groeneveld, aan. Dit duo heeft krachtig vorm gegeven aan de verdere uitbouw van het bedrijf, mede doordat zij elkaar goed aanvulden. Groeneveld had goede contactuele vaardigheden en Hagedoorn was een uitstekend rekenaar en financier.

Van Buuren is al sinds 1961 lid van de inkoopcombinatie Necomij, welke opgericht werd in 1949. De ijzerhandel Ruepert uit Hengelo werd in 1961 overgenomen, waarna een verdere groei in deze stad plaatsvond. In 1967 werd het pand aan het Van de Bergplein in Wierden verder uitgebreid, door middel van de aankoop van het aanliggende oude leegstaande gemeentehuis, dat geheel werd afgebroken, waarna nieuwbouw plaatsvond.

geschiedenis_gereedschapIn 1979 werd een tweede (groothandels)vestiging in Hengelo gestart, die na de sluiting in 1992, opnieuw werd geopend in 1997. Ondertussen werd de detailhandel in het centrum van Hengelo gesloten in verband met de verkeersproblematiek van een binnenstad. Nadat aanvankelijk de gedachte was om in het centrum van Wierden ook weer te gaan uitbreiden en moderniseren, werd om bouwtechnische redenen besloten om een geheel nieuwe groothandelsvestiging op te zetten aan de Nijverheidsstraat in Wierden, waarna het toen bestaande pand in Wierden gemoderniseerd werd ten behoeve van grossier- en particuliere verkoop.

Bij het vertrek naar de Nijverheidsstraat in 1984 was het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf met een kleine zestig personeelsleden in dienst en speelde toen al een toonaangevende rol op het ijzerwarengebied in Noord-Oost Nederland, mede door een in 1986 opgezette vestiging in Almelo. Eind jaren tachtig werd naar aanleiding van de leeftijd van de heren Hagedoorn en Groeneveld en het feit dat er op dat moment nog geen opvolgers vanuit de familie beschikbaar waren, de leiding overgedragen aan twee adjunct-directeuren. Onder hun leiding werd de blik meer op het westen van het land gericht met als gevolg dat in 1993 een vestiging in Apeldoorn werd geopend.

Eind 1998 verhuist de groothandel van Wierden naar Rijssen. Vanuit een prachtig modern en functioneel nieuw pand kunnen de afnemers rekenen op nog betere service. Bijna gelijktijdig werd in Zwolle een nieuwe nevenvestiging geopend.

In Wierden blijven de winkel aan het Van den Bergplein en een afhaalmagazijn voor de plaatselijke aannemerij achter. Omdat de locatie aan het Van den Bergplein niet ruim genoeg is voor een moderne bouwmarkt, verhuist de winkel eerst noodgedrongen voor een aantal jaren naar het voormalige pand van Van Buuren aan de Nijverheidsstraat om daarna een prachtig pand te betrekken aan de Dikkensweg. In het voorjaar van 2000 werd de detailhandel onderdeel van DGN Retail en werd de bedrijfsnaam Van Buuren-Multimate B.V. Het contract met DGN werd per 1 januari 2015 opgezegd en vanaf deze datum maakt de detailhandel in Wierden weer onderdeel uit van de Van Buuren Groep en kunnen zowel particuliere klanten als de aannemerij er weer terecht.

Redblok B.V. uit Barneveld werd in januari 2007 toegevoegd aan de Van Buuren Groep en in 2008 volgde de Hollandse IJzerwarenhandel uit Soesterberg. Op basis van autonome groei en mogelijke overnames is de Van Buuren Groep ervan overtuigd dat ze zich kunnen handhaven in de eredivisie van de Nederlandse IJzerwarenvakhandel.

geschiedenis_pand_1920Van Buuren anno 1920

VB-pand-rijssenVan Buuren anno nu