Gebouw pella

OVERZICHT:

Projectnaam
Renovatie en uitbreiding gebouw Pella te Zetten.

Opdrachtgever
Otto Gerhard Heldringstichting

Architect
Buro SBH, Arnhem

Overzichtelijke en vriendelijke woongroepen, een prettig klimaat en een goede sfeer en uitstraling. De Heldringstichting, een particulier behandelcentrum voor kinderen en jongeren met gedragsstoornis, heeft een veilig therapeutisch klimaat centraal staan en wil haar gebouwen aanpassen aan de huidige eisen van de zorg. Door de clustering van kennis en specialistische inzet, geconcentreerd in één gebouw en gescheiden door compartimentering, biedt de nieuwe situatie zorg voor meerdere doelgroepen met High Security Intensive Care.

Locatie: