Recyclingsbijdrage

 De VLA, branchevereniging voor leveranciers van luchttechnische apparaten, heeft haar leden geadviseerd om vanaf 1 juli een recyclingbijdrage te heffen over de verkochte producten.

Op die manier voldoen de VLA-leden aan de regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA), een wet die in 2014 al is ingegaan.

 

AEEA-regeling

De regeling AEEA is erop gericht om de hoeveelheid elektronisch afval te reduceren, om zo het milieu te sparen.

De regeling houdt producenten van ventilatiesystemen verantwoordelijk voor het beheer van het product in de afvalfase.

Dat betekent dat de producent het product moet laten verwijderen. De recyclingbijdrage vormt een deel van de verwijderingskosten die de producent maakt.

 Recyclingbijdrage vanaf 1 juli

Bij ingang van de wet in februari 2014 oordeelde de Stichting Verwijdering Centrale Ventilatoren (SVCV) dat de regeling alleen gold voor ventilatie-apparatuur tot 150 m3/h. Dat blijkt echter niet zo te zijn.
Daarom zijn VLA-leden vanaf 1 juli 2018 verplicht om een recyclingbijdrage van € 0,05 per kilo te heffen, met een maximum van € 47,50 per apparaat. 

Dit alles betekent dat ook Van Buuren de recyclingbijdrage gaat heffen en dat u bij aanschaf van ventilatieboxen, WTW-units en ventilatiewarmtepompen vanaf 1 juli dus een recyclingbijdrage kunt verwachten.